Nieuwe Cao Apothekers in Dienstverband ondetekend

Geschreven op 20-09-2021 | Cao


Er is een nieuwe cao voor apothekers in dienstverband werkzaam bij zelfstandige apotheken. Op 18 september ondertekenden Chuck van de Cappelle en Karin Beuning, voorzitters van respectievelijk de VAD en WZOA, de Cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022. Onderaan dit nieuwsbericht vind je ons gezamenlijke persbericht en de definitieve cao.


Ten aanzien van de salarisverhoging is uitgegaan van de salarisschalen zoals in maart 2019 op de website van de VZA zijn gepubliceerd. Hier kunnen twee situaties uit ontstaan:

  1. Jouw werkgever heeft het advies van de VZA in 2019 opgevolgd, met als gevolg dat jouw salaris met 2,25% wordt verhoogd met ingang van 1 september 2021;
  2. Jouw werkgever heeft het advies van de VZA niet opgevolgd, met als gevolg dat jouw salaris met 4,5% wordt verhoogd met ingang van 1 september 2021 (2,25% uit 2019 en 2,25% uit 2021).


Partijen beschouwen de totstandkoming van deze cao als een eerste stap in de innovatie van de collectieve arbeidsvoorwaarden in de branche van de zelfstandige openbare apotheken en streven ernaar om de ingezette vernieuwing van arbeidsvoorwaarden de komende jaren voort te zetten.

Nieuwe Cao Apothekers in Dienstverband ondetekend | Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD)
Nieuwe Cao Apothekers in Dienstverband ondetekend | Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD)


 

Bijlages

Persbericht WZOA-VAD.pdf
Cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022.pdf