Werkgevers en werknemers stemmen in met nieuwe cao

Geschreven op 31-08-2021 | Cao, Peiling


De leden van de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) hebben met een ruime meerderheid ingestemd met de nieuwe Cao Apothekers in Dienstverband. De nieuwe en gemoderniseerde cao is de opvolger van de Cao Apothekers in Dienstverband 2017. 


Met het akkoord van de leden worden momenteel de laatste voorbereidingen getroffen voor het ondertekenen van de nieuwe Cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022. De looptijd van deze cao is van 1 september 2021 tot 1 juli 2022. De belangrijkste punten in het akkoord zijn:

  • Modernisering van de cao;
  • Salarisverhoging 2021 en incidentele uitkering 2021;
  • Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • Ruimer budget voor functiegebonden kosten;
  • Nieuwe verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever & werknemer;
  • Mogelijkheid tot het kiezen van een ‘do the job’ contract.


De salaristabellen voor apothekers in dienstverband worden per 1 september 2021 structureel verhoogd met 2,25% en per 1 januari 2022 met 0,5%. In december 2021 ontvangen apothekers in dienstverband een incidentele uitkering van 1%, berekend over de in 2021 genoten bruto maandsalarissen tot december inclusief vakantiegeld, bij de werkgever waar ze per 1 december 2021 in dienst zijn. De pensioenpremie wordt 50/50 verdeeld tussen werkgever en werknemer. De brutosalarissen worden per 31 december verhoogd met als insteek dat de werknemer hier netto geen nadeel van ondervindt.