Arbeidsongeschiktheidsverzekering

In de Cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022 is een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering geregeld. Met de verzekering wordt de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid geremd. Je werkgever dient deze verzekering aan te vragen, het is belangrijk om je werkgever hierop te attenderen.

De verzekering

De Inkomensaanvulling Verzekering beschermt de apotheker in dienstverband zolang hij arbeidsongeschikt is tot maximaal de AOW-gerechtigde leeftijd. Je inkomen zakt flink als je arbeidsongeschikt bent geraakt. Met deze Inkomensaanvulling verzekering wordt de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid geremd. De verzekering betreft een WIA Hiaat Uitgebreid verzekering. Het vult de WIA-uitkering van het UWV aan tot 70% van het laatstgenoten salaris tot maximaal de AOW-gerechtigde leeftijd.

Belang

Als werknemer bent je financieel erg kwetsbaar in geval je door arbeidsongeschiktheid getroffen wordt. Het feit dat je een langere periode ziek bent is op zichzelf al een bijzonder vervelende ervaring. Indien er vervolgens niets is geregeld valt ook je inkomen ineens fors terug.

Deze inkomensterugval kan grote gevolgen hebben en vele jaren voortduren. De arbeidsongeschiktheidsverzekering uit de cao geeft een stabielere basis met aanvulling van je inkomen tot 70% van je laatstgenoten salaris. Daarmee ontstaat financiƫle zekerheid in een onzekere periode.

Aanvragen

De Inkomensaanvulling Verzekering is ontwikkeld door advieskantoor Kuijpers & Kuijpers. Attendeer je werkgever op de noodzaak om de arbeidsongeschiktheidsverzekering in overeenstemming te brengen met de cao-afspraken. Meer informatie is te vinden op de website van Kuijpers & Kuijpers: https://kuijpers-kuijpers.nl/inkomensaanvulling-verzekering.