Veel gestelde vragen

Het bestuur ontvangt regelmatig vragen over de cao en de vereniging. Bekijk hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Algemeen

Je kunt lid worden als je in een actief dienstverband werkzaam bent bij een apotheek.

Het lidmaatschap van de VAD kost €37,50 per contributiejaar. Een contributiejaar loopt altijd van september tot september het jaar erop.

De VAD behartigt de belangen van apothekers in dienstverband bij zelfstandige apothekers die lid zijn bij de Werkgeversvereniging van Zelfstandige Openbaar Apothekers (WZOA). Hoe groter het aantal leden, des sterker onze positie aan de onderhandeltafel met de werkgevers.

De VAD is opgericht om de belangen te behartigen van alle apothekers in dienstverband. Wij behartigen op dit moment echter alleen de belangen van openbaar apothekers die werkzaam zijn bij een zelfstandige apotheek en vallen onder de Cao Apothekers in Dienstverband. De VAD is nog geen cao-partij bij de Cao Ziekenhuizen of Cao Universitair Medische Centra en heeft nu geen rol in de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden voor apothekers in dienstverband aangesloten bij een keten.

Je mag als ziekenhuisapotheker lid worden van de VAD. In onze statuten staat dat je lid kunt worden als je in een actief dienstverband werkt bij een apotheek, dus ook de ziekenhuisapotheek. Wij behartigen op dit moment echter alleen de belangen van openbaar apothekers die werkzaam zijn bij een zelfstandige apotheek en vallen onder de Cao Apothekers in Dienstverband.

Je mag als openbaar apotheker werkzaam bij BENU lid worden van de VAD. In onze statuten staat dat je lid kunt worden als je in een actief dienstverband werkt bij een apotheek, dus ook bij een BENU apotheek. Wij behartigen op dit moment echter alleen de belangen van openbaar apothekers die werkzaam zijn bij een zelfstandige apotheek en vallen onder de Cao Apothekers in Dienstverband.

Afhankelijk van de hoeveelheid informatie over arbeidszaken, cao-onderhandelingen of afspraken, plannen we algemene leden vergaderingen in. Als lid ontvang je hiervoor via de mail een uitnodiging om deel te nemen. Daarnaast kun je geplande activiteiten terugvinden in de agenda.

Op de pagina ‘vacatures’ vind je de openstaande vacatures voor bestuursfuncties. Bij interesse voor één van de vacatures kan je een motivatiebrief sturen naar info@apothekersindienstverband.nl. Uiteraard is het ook altijd mogelijk een open sollicitatie met motivatie te mailen naar info@apothekersindienstverband.nl.

Voor inhoudelijke vragen rondom de uitvoering van de cao-afspraken kan je contact opnemen met de afdeling Arbeidszaken van de KNMP. Let op: voorwaarde voor hun advies is dat je lid bent bij de KNMP.

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Inkomensaanvulling Verzekering is ontwikkeld door advieskantoor Kuijpers & Kuijpers. Het betreft een WIA Hiaat Uitgebreid verzekering. Deze verzekering beschermt de apotheker in dienstverband zolang hij arbeidsongeschikt is en tot maximaal de AOW-gerechtigde leeftijd. Je inkomen zakt flink als je eenmaal arbeidsongeschikt bent geraakt. Met deze Inkomensaanvulling verzekering wordt de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid geremd. De verzekering vult de WIA-uitkering van het UWV aan tot 70 % van je laatstgenoten salaris. Daarmee ontstaat financiële zekerheid in een onzekere periode.

Als werknemer bent je financieel erg kwetsbaar in geval je door arbeidsongeschiktheid getroffen wordt. Het feit dat je een langere periode ziek bent is op zichzelf al een bijzonder vervelende ervaring. Indien er vervolgens niets is geregeld valt ook je inkomen ineens fors terug.


Deze inkomensterugval kan grote gevolgen voor je hebben en vele jaren voortduren. De arbeidsongeschiktheidsverzekering uit de cao geeft een stabielere basis met aanvulling van je inkomen tot 70% van je laatstgenoten salaris en desgewenst tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd toe.

Je werkgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit sluit hij af namens jou. Attendeer je werkgever op de noodzaak om dit te af te sluiten, in overeenstemming met de cao-afspraken. De verzekering is te regelen via advieskantoor Kuijpers & Kuijpers (www.kuijpers-kuijpers.nl). Zij zijn bekend met de afspraken. 

Het is belangrijk dat je werkgever de WIA-verzekering regelt en betaalt. Bovendien moet de WIA-regeling in overeenstemming zijn met de cao verplichtingen. Voor een goede overgang is het van belang een aantal zaken te controleren (huidige verzekeringsdekking, bent u ziek of misschien arbeidsongeschikt, huidige contractuele afspraken). Neem bij onduidelijkheid contact op met je werkgever. Deze kan bij twijfel altijd contact opnemen met Kuijpers & Kuijpers. 

Omdat de WIA-verzekeringsovereenkomst is geregeld tussen uw werkgever en u en komt deze bij einde van het dienstverband te vervallen. Bent u reeds ziek geworden of arbeidsongeschikt, dan blijft u wel volledig aanspraak houden op uitkeringsrechten.


Voordat u overstapt naar uw nieuwe werkgever dient u na te gaan of u daar in een zelfde WIA-regeling wordt opgenomen. Dat is immers een cao-verplichting van uw nieuwe werkgever. Op die manier kan veilig overgestapt worden. Als de nieuwe werkgever bij dezelfde regeling is aangesloten, is er natuurlijk helemaal geen probleem en blijft u bij dezelfde verzekeringsmaatschappij tegen dezelfde voorwaarden verzekerd.

Het regelen van een WIA-verzekering volgens de cao is een werkgeversverplichting. Dit zijn vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers met elkaar overeen gekomen.

Antwoord niet kunnen vinden?

Neem gerust contact met ons op.