Agenda

De VAD zit aan tafel bij de onderhandelingen over de Cao Apothekers in Dienstverband. Jaarlijks organiseren wij een evenement om onze leden hierover te raadplegen en/of informeren. Daarnaast vindt er jaarlijks een Algemene Ledenvergadering plaats. Houdt de agenda in de gaten om te zien wanneer de VAD haar volgende activiteiten organiseert.

Er zijn geen activiteiten gepland in de komende weken.

Afgelopen activiteiten

Er is een onderhandelaarsakkoord bereikt tussen de onderhandelaars van de VAD en de WZOA over de nieuwe cao Apothekers in Dienstverband 2022-2023. Tijdens de ledenraadpleging zal Ron Harmsen, onderhandelaar namens de VAD, meer informatie over het onderhandelaarsakkoord geven. Tevens is er de mogelijkheid om hem vragen te stellen. De ledenraadpleging wordt afgesloten met een stemming, dit bepaalt of het akkoord wordt omgezet in een nieuwe cao.

De ledenraadpleging is alleen toegankelijk voor leden van de VAD. Meer informatie over het onderhandelaarsakkoord is terug te lezen in de nieuwsbrief die naar de leden is verstuurd.

13-09-2022

19:30

Online via Zoom

Het eventment is al geweest. Je kunt je niet meer aanmelden.

Het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 29 juni 2022 om 20.00 uur in Hotel Mitland te Utrecht. Leden die niet in de gelegenheid zijn om naar Utrecht te komen, worden de mogelijkheid geboden om de vergadering digitaal bij te wonen. In beide gevallen dient u zich hiervoor aan te melden. 

Besluit apothekerspensioen

De agenda van de ALV is beschikbaar via deze link. Voor het agendapunt besluitvorming nieuwe pensioenregeling vragen we speciaal uw aandacht. Dit gaat over de toekomstige opbouw van het apothekerspensioen waar alle actieve deelnemers over mogen meebeslissen. 

Aanmelden

Stuur bij voorkeur zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 27 juni 2022 een mail naar info@bpoa.nl met vermelding in het onderwerpveld van ALV 29 juni 2022 en in de e-mail zelf of u de vergadering fysiek of online wilt bijwonen. Wij kunnen geen deelname aan de vergadering garanderen voor aanmeldingen die na 27 juni 2022 door ons ontvangen worden.


Let op: dit is geen activiteit van de VAD. Wij plaatsen deze activiteit op onze website omdat er tijdens de ALV van de BPOA belangrijke beslissingen genomen gaan worden over de pensioenregeling. Wij vinden het belangrijk dat onze leden hiervan op de hoogte zijn en kunnen meebeslissen.

29-06-2022

20:00

Hotel Mitland Utrecht of Digitaal

Het eventment is al geweest. Je kunt je niet meer aanmelden.

Op 29 juni as. in de Algemene Ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) stemmen de leden van BPOA over het voorstel voor de nieuwe flexibele pensioenregeling. Maar wat betekent dat eigenlijk voor het apothekerspensioen? Wat gaat er veranderen en wat niet? Waar moeten apothekers rekening mee houden in de toekomst?

De BPOA wil apothekers zo goed mogelijk voorzien van informatie, zodat zij op 29 juni voldoende voorbereid zijn om te stemmen over de nieuwe pensioenregeling. Daarom houdt de BPOA op 22 juni een webinar waar apothekers al hun vragen kunnen stellen aan een panel van deskundigen.

Vooraf vragen stellen

Apothekers die vooraf vragen hebben over apothekerspensioen kunnen hun vragen alvast mailen naar info@apothekerspensioen.nl.

Alle vragen, antwoorden en toelichting worden ook opgenomen in een uitgebreide Q&A die geplaatst zal worden op www.apothekerspensioen.nl.

Aanmelden

Aanmelden kan door het invullen van dit aanmeldformulier. Half juni ontvangen deelnemers vervolgens de link om in te loggen.


Let op: dit is geen activiteit van de VAD. Wij plaatsen deze activiteit op onze website omdat er tijdens de ALV van de BPOA belangrijke beslissingen genomen gaan worden over de pensioenregeling. Wij vinden het belangrijk dat onze leden hiervan op de hoogte zijn en kunnen meebeslissen.

22-06-2022

19:30

Online

Het eventment is al geweest. Je kunt je niet meer aanmelden.

De looptijd van de huidige cao komt op 30 juni tot een eind. Daarom vinden er binnenkort gesprekken plaats over een nieuwe cao. Wij willen graag met jou terugblikken op de huidige cao en vooruit kijken naar de nieuwe cao. Tijdens deze avond heb je de kans om jouw ideeën rondom de cao met ons te delen.


Het programma van de cao avond is als volgt:

  • Een blik terug: evaluatie van de huidige cao
  • Een blik vooruit: voorstellen voor de onderhandelingen over een nieuwe cao
  • Ideeën over duurzame inzetbaarheid voor de nieuwe cao


Lijkt deze avond jou interessant? Kom dan naar de cao avond van de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD). De online informatieavond wordt gehouden op 2 mei om 20.00 uur. Deelname is gratis en aanmelden kan via dit formulier.

02-05-2022

20:00

Online via Zoom

Het eventment is al geweest. Je kunt je niet meer aanmelden.

Afgelopen jaren is er op het gebied van het pensioen en cao veel veranderd voor openbaar apothekers en in de toekomst gaat er nog meer veranderen. Wat dit precies voor jou betekent, dat krijg je te horen tijdens de webinar op woensdag 20 oktober. Bij de webinar krijg je meer te horen over de pensioenregeling en de cao voor openbaar apothekers. En uiteraard is er voldoende tijd om vragen te beantwoorden.


De webinar wordt georganiseerd door de VJA in samenwerking met de VAD, SPOA en BPOA. Inschrijven kan via de website van de VJA.


Heb je op dit moment al een vraag over het pensioen of de cao die je op 20 oktober beantwoord wil hebben? Stuur deze vraag dan op naar secretaris@vja.nu voor 15 oktober.   

20-10-2021

19:30

Online via Zoom

Het eventment is al geweest. Je kunt je niet meer aanmelden.