Verenigingsdocumenten

Op deze pagina worden de officiële documenten van de vereniging gepubliceerd, waaronder de statuten en jaarverslagen.

Statuten
De Vereniging van Apothekers in Dienstverband is opgericht op 6 juli 2021. De akte van oprichting inclusief de statuten van de vereniging zijn te downloaden:
Statuten VAD

Jaarverslagen
Er zijn nog geen jaarverslagen van de VAD gemaakt. Begin 2022 volgt het eerste jaarverslag.