Bestuur

Het VAD-bestuur wordt gekozen door de leden van de VAD. Het bestuur is verantwoordelijk voor het binnen de VAD gevoerde beleid. Ook besluit het bestuur na raadpleging van de leden van de VAD of onderhandelingsresultaten worden omgezet in een cao.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie bestuursleden en komt minimaal één keer per maand bijeen.

Chuck van de Cappelle | Voorzitter

Openbaar apotheker bij Alphega Apotheek Wilhelmina-van Keule te Utrecht

Motivatie

Als voorzitter van de recent opgerichte Vereniging van Apothekers in Dienstverband heeft het mijn prioriteit om de vereniging op de kaart te zetten als professionele werknemersvereniging. Doormiddel van het zoeken van publiciteit wil ik dat iedere apotheker in Nederland weet wat de VAD is en wat we doen. Het werven van nieuwe leden is daarnaast van belang vanwege het opbouwen van een sterke achterban. Aan de cao-tafel wil ik dat de VAD als een betrouwbare en stabiele werknemerspartij wordt gezien.


Ik ben sinds 2019 betrokken bij de ontwikkelingen rondom de Cao Apothekers in Dienstverband. In eerste instantie als secretaris van de Vereniging van Jonge Apothekers en sinds 2021 als voorzitter en medeoprichter van de VAD. Ik ben ervan overtuigd dat goede arbeidsvoorwaarden en een goed salaris van belang zijn voor de toekomst van ons beroep en het aanzien van het vak.

Evianne van der Kruk | Secretaris

Beherend Apotheker bij Serviceapotheek Stelle in Hoogvliet

Docent Farmacotherapie bij Universiteit Utrecht

Motivatie

Het is belangrijk dat apothekers ten allertijden goed hun werk kunnen uitvoeren in de apotheek. Ik geloof dat duidelijke en toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden hieraan een bijdrage kunnen leveren. Ik wilde graag dat er een nieuwe cao werd gerealiseerd. En dat heb ik kunnen doen door aan te schuiven aan de onderhandelingstafel. En aan die onderhandelingstafel hebben de WZOA en de VAD in 2021 voor het eerst, sinds 2017, weer een actuele cao afgesloten.


De VAD behartigt de belangen van apothekers die in dienstverband werken. Als secretaris van deze jonge vereniging, ga ik mij inzetten voor het werven van leden. Samen met Chuck en Bernard, zorg ik ervoor dat de apothekers binnen onze vereniging op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op cao-gebied. En uiteraard blijf ik mij inzetten voor goede arbeidsvoorwaarden voor apothekers.

Bernard Smals | Penningmeester

Openbaar apotheker bij Medstone te Amsterdam
Motivatie

Gezonde ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden is een vereiste voor het beroep van apothekers. Enerzijds voor werknemers om gepaste bezoldiging te krijgen, anderzijds voor werkgevers om mee te kunnen blijven spelen in de huidige arbeidsmarkt. Zonder die basis zal er leegloop zijn naar aanpalende beroepen wat niet ten goede komt van het ons zo dierbare vak van apotheker. Daar zet de VAD zich voor in.


In de maanden voorafgaand aan de oprichting en in de eerste maanden na zijn conceptie heeft de VAD al een enorme sprong teweeggebracht om de voorwaarden waaronder apothekers tewerkgesteld zijn, te verbeteren. Het financiële aspect is er daar een belangrijk onderdeel van. Als penningmeester van de VAD zet ik mij in om een solide financiële basis te waarborgen voor de vereniging. Op die manier kan onze jonge vereniging zich in de komende jaren blijven inzetten voor de belangen van apothekers in dienstverband.