Over de VAD

De Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) is opgericht door en voor apothekers in dienstverband. Als cao-partij maken wij ons sterk voor de positie van de apotheker in dienstverband.

De vereniging is opgericht met ondersteuning van brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), werkgeversorganisatie Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA).

Met hulp van een externe onderhandelaar en adviseur heeft de VAD op 11 juli 2021 een overeenstemming bereikt met de WZOA over een nieuwe Cao Apothekers in Dienstverband. Dit betreft een eerste aanpassing op de cao uit 2017. In de hierop volgende cao’s beoogt de VAD de inhoud en vorm van de overeenkomst te vernieuwen en eigentijdser te maken.

Achtergrond

De VAD is op 6 juli 2021 opgericht, twee jaar nadat de laatste onderhandelingen over een nieuwe Cao Apothekers in Dienstverband waren gestrand. De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) die enkele jaren eerder (2017) erin geslaagd was om een akkoord te bereiken, wist geen overeenstemming te vinden met de werkgevers over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de sector. Dit, samen met het lage aantal apothekers als leden, heeft de LAD doen besluiten om de collectieve belangenbehartiging van de apothekers in dienstverband te beëindigen. Bij de cao-onderhandelingen is altijd vertegenwoordiging van de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) aanwezig geweest als adviserend lid.

Vanuit de VJA ontstond in reactie op het terugtrekken van de LAD de beweging om zich directer in te zetten voor een nieuwe cao. Vanaf het najaar 2019 volgde verkennende gesprekken met verschillende organisaties zoals de KNMP en de WZOA, voorheen Vereniging Zelfstandig Apotheken (VZA). In overleg met deze partijen kwam naar voren dat de oprichting van een nieuwe vereniging ter vertegenwoordiging van de apothekers in dienstverband noodzakelijk was. Dit heeft ertoe geleid dat er vanuit de VJA een nieuwe vereniging is opgericht: de Vereniging Apothekers in Dienstverband (VAD).

Toekomst

Om naamsbekendheid en draagvlak onder apothekers te creëren richt de vereniging zich de eerste maanden op het informeren van het werkveld over de nieuwe ontwikkelingen. Dat gebeurt door aanwezigheid bij congressen, symposia en nascholingen, maar ook door het opzoeken van media en het benaderen van andere apothekersverengingen. Daarnaast worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd over de nieuwe cao en de nieuwe vereniging. Tijdens deze bijeenkomsten is er veel ruimte voor vragen en legt het bestuur uit waar de vereniging voor staat. Hiermee hoopt de vereniging zo veel mogelijk apothekers in dienstverband aan te trekken als leden. Het aantrekken van leden is belangrijk, want meer leden betekent meer zeggingskracht aan de cao-tafel.

Missie en Visie

Missie
Het behartigen van de collectieve belangen van apothekers in dienstverband.

Visie
Wij strijden voor progressieve marktconforme arbeidsvoorwaarden voor apothekers waarbij we de ontwikkeling van de collectieve arbeidsovereenkomst tot een continu proces maken. Op deze manier waarborgen we toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden in de farmacie.