Correctie salaristabellen cao Apothekers in Dienstverband

Geschreven op 04-03-2022 | Cao, Correctie


Per 1 september 2021 is de nieuwe cao Apothekers in Dienstverband in werking getreden. De nieuwe en gemoderniseerde cao is de opvolger van de cao Apothekers in Dienstverband 2017. De nieuwe cao is verplicht voor alle apothekers die werkzaam zijn bij een zelfstandige openbare apotheek die is aangesloten bij de WZOA, of voor werknemers waarop de cao nadrukkelijk van toepassing is verklaard. Ben je werknemer en is de cao op jou van toepassing? Dan is dit bericht voor jou van belang.


In de cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022 zijn enkele onjuistheden in de gepubliceerde salaristabellen geconstateerd. Enkele lonen waren foutief berekend. Er heeft inmiddels een correctie plaatsgevonden. De cao is inhoudelijk verder ongewijzigd gebleven. Onderdaan dit bericht vind je de vernieuwde cao Apothekers in Dienstverband inclusief de gecorrigeerde salaristabellen.


Wat zijn de gevolgen hiervan?

Indien de gecorrigeerde salaristabellen hoger uitvallen dient je werkgever met terugwerkende kracht een correctie door te voeren op jouw salaris. Je werkgever dient deze controle uit te voeren, maar het is belangrijk om dit ook zelf te controleren. Dit kan je doen door het bruto salaris op je loonstrookjes te vergelijken met de nieuwe salaristabellen. Indien de gecorrigeerde salaristabellen hoger uitvallen dan dien je je werkgever hierop te attenderen.


Is jouw werkgever lid van de WZOA maar heeft hij de nieuwe cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022 nog niet toegepast? Dan dien je hem hierop te attenderen. Je werkgever dient de cao dan zo spoedig mogelijk en met terugwerkende kracht toe te passen, conform de afspraken van de nieuwe cao.


Onze excuses voor het eventuele ongemak. Wij vertrouwen erop dat alles hiermee duidelijk is. Heb je toch nog vragen? Stuur ons een bericht op info@apothekersindienstverband.nl.

 

Bijlages

Cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022.pdf